Условия за ползване

Общите условия  и правила за ползване на този уеб сайт са между потребителя и deset.bg. Чрез използването на сайта вие се съгласявате да спазвате правилата и условията за употреба, посочени в условията за ползване.

 • Вие се съгласявате да използвате сайта по начин, съвместим с условия за ползване и всички приложими правила и регламенти. Вие потвърждавате, че сте прочели Условията за ползване и че сте съгласни с тях. Вие се съгласявате да прочетете тези условия за ползване внимателно преди да използвате сайта.
 • Deset.bg не представлява или потвърждава точността или надеждността на съвети, мнения, изявления или друга информация, разпространявана чрез сайта.
 • Вие декларирате и гарантирате, че няма да качвате публикации, да изпращате или разпространявате публикации през сайта, материали, които ограничават или възпрепятстват всеки друг потребител от ползването и наслаждаването на сайта са с незаконни, заплашителни, обидни, клеветнически, вулгарни, порнографски, с изразено сексуално отношение или неприлични материали, които представляват или окуражават поведение, което би представлявало престъпление, би подвело под гражданска отговорност или по друг начин нарушават закона или правата на трети лица, авторски права, търговски марки, патенти, права на неприкосновеност на личния живот или публичност, или което и да е друго право на собственост.
 • Вие се съгласявате, че няма да използвате този сайт с цел тормоз на други потребители на сайта. Няма да използвате сайта за “тролене”. Трoленето се определя като стремеж да разтревожите или стресирате други хора чрез публикуване на подстрекателно съдържание с малка или никаква стойност, което не допринася по никакъв начин; публикуване на съдържание, което не е тематично, което не допринася за създалата се дискусия по смислен начин; публикуване на същите или подобни по съдържание публикации няколко пъти, за една и съща аудитория; умишлено публикуване на неточни данни; създаване на потребителски акаунт, често пъти в допълнение към съществуващ акаунт, с цел да бъде осмиван дадена личност. Тормозът се осъществява чрез опит да се  унижи или сплаши посетител или група от посетители на сайта чрез ангажиращо поведения, което включва, но не се ограничава до: заплахи за физическо насилие, публикуване клеветническо съдържание.
 • Вие заявявате и гарантирате, че имате авторксо право над цялото съдържание, което представяте на обекта, включително списъци,  коментари, изображения, информационни профили, съобщения, както и всякакви други материали („Потребителско съдържание“). С изпращането на потребителско съдържание, вие ни давате безсрочно, в световен мащаб, безвъзмездно и непрехвърляемо право и право на ползване на потребителско съдържание за всяка цел, и във всички медии, които съществуват в момента или в бъдеще. Чрез „използване“, имаме предвид употреба, копие, разпространява, променя, превежда, преформатира, включи в реклами, насърчаване и създаване на производни произведения.
 • Ние си запазваме правото да следим всички публикации или други материали, публикувани в сайта и да отстраняваме всички, които считаме за за обидни,  неподходящи или по друг начин са нарушение на нашите Условия за ползване. Запазваме правото си по всяко време да разкрием информация, която е необходима при нарушение на закон, наредба или искането на правителството, или да редактираме, да откажем да публикуваме или да премахнем информация или материали, изцяло или частично. В допълнение, в случай на повторно нарушение, активност от страна на потребителите, ние си запазваме правото да премахват всякакви или всички мнения на отделни потребители, да премахнем потребителски акаунти или да ограничи достъпа до сайта.
 • Когато предлагаме хипертекстови връзки от или към сайтове на трети страни, ние го правим за удобство и с информационна цел. Ние не контролираме и не носим отговорност за каквито и да било сайтове, сочени към deset.bg.  Кликането на връзки към други сайтове е на ваш собствен риск и ние няма да носи отговорност за каквито и да било щети във връзка с линковете.
 • Ние си запазваме правото да редактира, да откажем да публикуваме или да премахнем информация или материали, предоставени на Deset.bg от потребители на сайта.
 • Вие се съгласявате да не се занимават с дейности, които потенциално биха могли да повлияят върху наличността на обекта, като изпращане на прекалено голям брой заявки към сайта или ако се опитвате да се възползвате от потенциална уязвимост в хостинг средата на сайта или неговия код.
 • Ние си запазваме правото да предприеме действия срещу потребители или анонимни посетители на сайта, които, по наше усмотрение, са ангажирани в дейности, които са в нарушение на Условията за ползване. Това действие може да включва, но не се ограничава до ограничаване на достъпа до елементите на сайта или сайта като цяло, спиране на достъпа до акаунта на потребителите, отстраняване на профила на потребителя.
 • Deset.bg си запазва правото, по свое усмотрение, да променя, добавя или премахва всяка част от тези Условия за ползване, изцяло или частично, по всяко време.
 • Ако някоя част от Условията за ползване бъде обявена за невалидна или неприложима от съд с компетентна юрисдикция, това не се отразява на валидността на всяка останала част и като останалата част остава в пълна сила и ефект, както ако невалиден част от Условия за ползване са били елиминирани.